Termovize v průmyslu

Zásobníky

  • kontrola tepelné izolace zásobníků a rozvodů tepla

Hutnictví a slévárenství

  • kontrola tuhnutí odlitku, optimalizace forem
  • měření teplotních polí vyzdívek

Výrobní zařízení

  • měření teplotního pole prostředí během provozu technologického zařízení
  • kontrola mechanických zařízení či jejich částí
  • kontrola oteplení ložisek rotačních součástí
  • kontrola rozložení teplot lisovacích forem
  • kontrola mechanických částí strojů