Termovize v oblasti distribuce tepla

  • kontrola tepelných izolací u horkovodů, teplovodů a parovodů
  • lokalizace a intenzita poruch u rozvodů a zásobníků tepla