Termovize v elektrotechnice

  • měření kvality proudových spojů na všech napěťových hladinách
  • prověřování, zda nedochází k přehřívání částí pod napětím vlivem přechodového odporu
  • kontrola transformoven (vinutí transformátoru, přípojnice a spojovací vedení, odpojovače, vypínače, viditelné části kabelů a kabel. koncovky, uzemnění stínění kabelů VVN atd.)
  • kontrola rozvaděčů a el. systémů
  • měření spínacích stanic a rozvoden VN
  • měření venkovního vedení VVN (oteplení spojů, svodičů přepětí)
  • měření venkovního a kabelového vedení VN, NN
  • oteplovací zkoušky vinutí elektrických strojů