Termovize staveb

Vnější obvodový plášť

 • zhodnocení obvodového pláště z tepelně-technického hlediska
 • odhalení a lokalizace tepelných mostů
 • lokalizace degradované tepelné izolace obvodového nebo střešního pláště
 • lokalizace nespojitosti obvodového pláště (trhliny, nedokonalá kontinuita)
 • kontrola kvality provedení u dodatečného zateplení
 • objevení zazděných otvorů v ploše fasády
 • kontrola počtu a rozmístění kotev v zateplovacím systému

Interiér

 • vyhledání míst, kde je dosaženo teploty rosného bodu a vzniká tím zóna s rizikem tvorby alergeních plísní
 • kontrola vzduchové těsnosti oken a dveří
 • kontrola vzduchotěsnosti obvodových plášťů budov

Otopná soustava a vnitřní rozvody tepla

 • kontrola stavu tepelné izolace vnitřních rozvodů a zásobníků tepla
 • odhalení a lokalizace poruch u tepelných rozvodů skrytých konstrukci
 • vyhledávání závad podlahového topení, lokalizace místa uniku topné kapaliny
 • detekce rozvodů ve stěně (vytápění, teplá voda, studená voda)

Elektrické zařízení, rozvodné skříně a rozvody

 • měření kvality proudových spojů na všech napěťových hladinách
 • prověřování, zda nedochází k přehřívání částí pod napětím vlivem přechodového odporu

Elektrická požární signalizace a další protipožární opatření

 • podklad pro správné nastavení EPS a použití sprinterů
 • kontrola správné těsnosti komínových těles