Modelování tepelných mostů

Modelování tepelného mostu se provádí v programu Area (Stavební fyzika, Svoboda Software). Výsledkem je přehledné znázornění průběhu teplot v posuzovaném stavebním detailu. U vytvořeného teplotního modelu lze pak ve variantách provádět zlepšující úpravy a vytvořit tak optimální řešení.