Galerie měření

Pro detail a popis fotografie klikněte na náhled fotografie.

1. Termovize staveb

1.1 Zhodnocení obvodového pláště z tepelně-technického hlediska

1.2 Odhalení a lokalizace tepelných mostů

1.3 Lokalizace degradované tepelné izolace obvodového nebo střešního pláště

1.4 Lokalizace nespojitosti obvodového pláště (trhliny, nedokonalá kontinuita)

1.5 Kontrola kvality provedení u dodatečného zateplení

1.6 Objevení zazděných otvorů v ploše fasády

1.7 Kontrola počtu a rozmístění kotev v zateplovacím systému

2. Interiér

2.1 Vyhledání míst, kde je dosaženo teploty rosného bodu a vzniká tím zóna s rizikem tvorby alergenních plísní

2.2 Kontrola vzduchové těsnosti oken a dveří

2.3 Kontrola vzduchotěsnosti obvodových plášťů budov

3. Otopná soustava a vnitřní rozvody tepla

3.1 Kontrola stavu tepelné izolace vnitřních rozvodů a zásobníků tepla

3.2 Odhalení a lokalizace poruch u tepelných rozvodů skrytých konstrukci

3.3 Vyhledávání závad podlahového topení, lokalizace místa uniku topné kapaliny

3.4 Detekce rozvodů ve stěně (vytápění, teplá voda, studená voda)

4. Elektrické zařízení, rozvodné skříně a rozvody

4.1 Měření kvality proudových spojů na všech napěťových hladinách

4.2 Prověřování, zda nedochází k přehřívání částí pod napětím vlivem přechodového odporu

5. Elektrická požární signalizace a další protipožární opatření

5.1 Podklad pro správné nastavení EPS a použití sprinterů

5.2 Kontrola správné těsnosti komínových těles

6. Termovize v oblasti distribuce tepla

6.1 Kontrola tepelných izolací u horkovodů, teplovodů a parovodů

6.2 Lokalizace a intenzita poruch u rozvodů a zásobníků tepla

7. Ostatní