Akce 2010/2011

Pro zimní sezónu 2010/2011 jsme pro vás připravili v rámci termovizního měření řadu komplexních balíčků, které obsahují nejen vlastní měření, ale i odborné zhodnocení současného stavu a případně návrh zlepšujících opatření.

Společnou výhodou všech těchto balíčků je neomezený počet termovizních snímků. Váš objekt bude tedy zdokumentován tak, aby snímky co nejreálněji vystihli skutečný stav.

Termovize rodinného (bytového) domu - STANDART

 • zhotovení neomezeného množství termovizním snímků u jednoho rodinného domu
 • kalibrace kamery
 • odborné zhodnocení současného stavu rodinného domu
 • návrh případných zlepšujících opatření pro plánované zateplování
 • kvalita výstupů termovizního měření a podaných informací garantovaná energetickým auditorem a autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb

Termovize rodinného (bytového) domu - KONTROLA

 • zhotovení neomezeného množství termovizním snímků u jednoho rodinného domu
 • kalibrace kamery
 • detailní kontrola kvality provedení zateplovacích prací
 • zdokumentování případných nedostatků včetně popisu
 • kvalita výstupů termovizního měření a podaných informací garantovaná energetickým auditorem a autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb

Termovize rodinného (bytového) domu – ZELENÁ ÚSPORÁM

 • kontrola, zda provedla prováděcí firma zateplovací práce v souladu s dotačním programem „Zelená úsporám“
 • kontrola projektové dokumentace a krycího listu s realizovaným stavem
 • kontrola provedených prací pomocí termovizní kamery
 • poradenství s kompletizací podkladů pro dotační program "Zelená úsporám"

Termovize bytové (administrativní nebo průmyslové) budovy – TYPIZOVANÁ KONSTRUKČNÍ SOUSTAVA

 • speciální nabídka pro vlastníky objektů postavených v typizované konstrukční soustavě
 • Jedná se o slevu oproti standardní nabídce na meření bytových domů ve výši 50% !!!
 • Více na vyžádání (odkaz na kontakt)
 • Pokud si nejste jisti, zda je Váš objekt postaven v některé z typizovaných kostrukčních soustav, zašlete nám fotografii Vaší budovy na náš email a my určíme, zda se o typizovanou soustavu jedná či nikoliv.